KONSULTACJE ONLINE: Wybór kluczowych obszarów zainteresowania władz regionalnych i lokalnych

Copernicus (dawniej GMES, Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa) to Europejski Program Obserwacji Ziemi prowadzony przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Środowiska (EEA) oraz Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Głównym celem jego realizacji jest dostarczanie produktów informacyjnych (map tematycznych, baz danych, itp.) oraz usług, opracowywanych na podstawie danych satelitarnych i wspierających zarządzanie środowiskiem oraz kwestiami bezpieczeństwa. Program Copernicus, poprzez zapewnienie sprawnego dostępu do informacji, przyczynia się do poprawy jakości procesów decyzyjnych; planowania długookresowego, strategicznego; odpowiedniego wykorzystania zasobów, a także zwiększenia efektywności wydatkowania środków publicznych.

Produkty informacyjne i usługi Programu Copernicus są już dostępne, lecz obecnie korzysta z nich jedynie niewielka liczba jednostek administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego. W związku z tym Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Europejska Sieć Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (NEREUS) przygotowują warsztaty poświęcone temu zagadnieniu. Celem spotkań ma być nawiązanie dialogu z administracją publiczną, aby podnieść świadomość pracowników w zakresie możliwości zastosowania produktów informacyjnych/usług, a także zidentyfikować potrzeby i potencjalne czynniki hamujące efektywnego wdrażanie Programu w poszczególnych regionach.

Bieżące konsultacje są ukierunkowane na zidentyfikowanie tematów sesji warsztatowych, kluczowych z punktu widzenia władz regionalnych i lokalnych w całej Europie.

Uwaga: do konsultacji zapraszamy przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, w szczególności pracowników szczebla kierowniczego oraz specjalistów odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, planowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa.

WYBÓR OBSZARÓW ZAINTERESOWANIA (WYMAGANE)
METRYCZKA (wymagane)
Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusz!

Na podstawie Państwa odpowiedzi zostaną określone obszary priorytetowe, których będą dotyczyły sesje warsztatowe. O szczegółach będziemy informowali poprzez poniższą stronę internetową. Zapraszamy do regularnego jej odwiedzania.

We are working on our new website...
you can consult it for the moment on a temporary address (http://www.nereus-regions.ovh/) time to fix the problems.